خدمات

YDP اهداف

YDP پاسخگو

شعاردر ارائه خدمات منحصرا” مربوط به توسعه و دقت بر کیفیت محصولات نمیباشد بلکه ما مدعی پاسخگویی به سوالات فنی مشتریان خود نیز میباشیم .

اطلاعات عمومی ، اطلاعات فنی و نحوه بکاری گیری و نصب محصولات را از ما بخواهید .

برای YDP ، مدیریت کیفیت یعنی کنترل همه قسمت های زنجیره تولید محصول ( از توسعه تولید تا خدمات پس از فروش مشتریان ) بوده و این توجه به این فرایند YDP را به یک مارک خوشنام و قابل اعتماد تبدیل کرده است.

مشتریان در سراسر جهان با سفارش محصولات YDP از استانداردهای بسیار بالای محصولات ما بهره مند میشوند.

استقرار نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد جهانی DIN ISO 9001 : 2008