کیفیت

کیفیت مقوله ای است که دقت ما را نسبت به انتخاب تامین کنندگان و تولید کنندگان محصولات ارائه شده تشدید میکند.

تمام محصولات ارائه شده باید با معیارهای استاندارد کیفیت این شرکت که اغلب از نیازهای قانونی تجاوز میکنند، مواجه شوند.

ما به عنوان یک تامین کننده دقیقاٌ میدانیم که کدام عوامل بر روند کیفیت تولید اثر میگذارند.

تمام تلاش ما جهت قرار گرفتن نام این شرکت در لیست برترینهای جهان در بازار تولید و توزیع لواز یدکی خودرو بوده وکلیه روندهای گروهی مان را بر پایه این اصل محکم و قاطع آینده نگری قرار داده ایم.

تمام محصولات ما توسط چندین آزمون پردازش گردبده و کیفیت مواد اولیه و دقت تولید از معیارهای بسیار مهم این فرایند میباشد.

از این رو ما مدعی توزیع قطعات با کیفیت بالا به بازارمصرف میاشیم .