چرا ما؟

چون ما درباره مسایل ذیل مصرانه فکر میکنیم :
بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در تولید قطعات یدکی خودرو
ایجاد مشارکت در صنایع خودروسازی جهان
تاسیس شده بر پایه ارائه محصولات مفید و کارآمد
حمایت و پشتیبانی به وسیله خدمات رسانی کامل
تعریف استاانداردها و ارائه راه حل برای برطرف کردن نیاز بازار در حال و آینده
کاربردی و مقرون به صرفه بودن قطعات پر مصرف همراه با ارئه سیستم های کارآمد توزیع